Uchwały

Nahoru

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwała Walnego Zgromadzenia SPPK z dnia 8. 3. 2023 - tutaj
Uchwała Zebrania Członkowskiego SPPK z dnia 30.5.2020 - tutaj
Uchwała Zebrania Członkowskiego SPPK z dnia 29.1.2020 - tutaj
Uchwała Zebrania Członkowskiego SPPK z dnia 6.3.2019 - tutaj
Uchwała Zebrania Członkowskiego SPPK z dnia 19.4.2017 - tutaj
Uchwała Zebrania Członkowskiego SPPK z dnia 16.3.2016 - tutaj