Działalność SPPK

Nahoru

Działalność Stowarzyszenia

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie czytelnictwa wśród obywateli zainteresowanych książką w języku polskim. Popularyzacja i udostępnianie polskiej produkcji wydawniczej oraz propagacja polskiej twórczości literackiej i wydawniczej Zaolzia.

Warsztaty dla bibliotekarzy

 Zaproszenie - 22.11.2023
 Artykuły o wydarzeniu w mediach:  Głos 24.11.2023Zwrot 22.11.2023

Warsztaty bibliotekarzy - sponsorzy

Warsztaty literackie - Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023, Fundacji Volens, Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki