Ważne dokumenty

Nahoru

Historia

Spotkanie założycielskie w Kongresie PolakówStowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki zostało założone w roku 1999 a w swój statut ma wpisane rozwijanie, promocję i propagację czytelnictwa polskiego, udostępniania polskiej produkcji wydawniczej oraz promocję twórczości literackiej i wydawniczej Zaolzia.   W realizacji tych zadań SPPK współpracuje z bibliotekami, szkołami oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Zaolzia. 
Najważniejszą imprezą organizowaną przez SPPK jest Wystawa Polskiej Książki.  
Pierwsze założycielskie spotkanie odbyło się 3.3.1999. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej dnia 17.3.1999.