Zarząd

Nahoru

Zarząd

Zarząd SPPK

prezes: Anna Pomykaczová
wiceprezes: Helena Legowicz
skarbnik: Ewa Sikora
członek zarządu: Zenon Wirth
członek zarządu:  Marcela Wierzgoń
członek zarządu: Joanna Klimsza

Komisja Kontrolna SPPK:

przewodnicząca: Irena Mierzwa
członek: Aleksandra Zdražilová
członek: Joanna Schönwaldová