Działalność SPPK

Nahoru

Działalność Stowarzyszenia

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie czytelnictwa wśród obywateli zainteresowanych książką w języku polskim. Popularyzacja i udostępnianie polskiej produkcji wydawniczej oraz propagacja polskiej twórczości literackiej i wydawniczej Zaolzia.