Nahoru

Archiwum dokumentów SPPK

Archiwum zawiera protokoły z Walnych Zgromadzień oraz podjęte uchwały SPPK, sprawozdania z działalności:

Rok 2014

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 18.3.2015 w Czeskim Cieszynie+ Uchwała WZ

Sprawozdanie z działalności SPPK za rok 2014

Rok 2013

Sprawozdanie z działalności SPPK za rok 2013

Sprawozdanie kasowe r. 2013

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 26.3.2013 w Czeskim Cieszynie+ Uchwała WZ

Rok 2012

Sprawozdanie z działalności SPPK za rok 2012

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 13.3.2013 w Czeskim Cieszynie
  
Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 13.3.2013

Rok 2011

Sprawozdanie z działalności SPPK za okres marzec 2011 - luty 2012

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 14.3.2012 w Czeskim Cieszynie
  
Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 14.3.2012

Rok 2010

Sprawozdanie z działalności SPPK za okres marzec 2010 - luty 2011

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 24.3.2010 w Czeskim Cieszynie
  
Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 24.3.2010

Rok 2009 

Sprawozdanie z działalności SPPK za okres marzec 2009 - luty 2010

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 18.3.2010 w Czeskim Cieszynie
  
Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 18.3.2010


Rok 2008                      

Sprawozdanie z działalności SPPK za okres 2008 - luty 2009

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki z 5.3.2008 w Czeskim Cieszynie

Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 5.3.2008